::สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ::
ข่าว
ข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ
ประจำเดือนกันยายน 2553 ฉบับที่ 1
วันที่ 7 กันยายน 2553 ท่านพงษ์ชัย อุ่นเรือน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน ปี 2553/2553 ที่อำเภอศรีเทพ โดยมี นายสถิตย์ ยะแก้ว เกษตรอำเภอศรีเทพ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ... อ่านทั้งหมด กดที่นี่
แจ้งเตือน สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง
ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 ฉบับที่ 1
ขณะนี้เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ได้ระบาด ทำความเสียหายให้กับมันสำปะหลังที่เกษตรกรปลูกในเขตอำเภอศรีเทพ โดยเกษตรกรมีการนำ ต้นพันธุ์ที่มีเพลียแป้งติดมากับต้นพันธุ์ เมื่อเกษตรกร นำพันธุ์มันสำปะหลังมาปลูก ก็จะเกิดการระบาด ซึ่งหากเกษตรกรไม่มีการจัดการที่ดีจะทำให้เกิดความเสียหาย กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในเขตอำเภอศรีเทพ... อ่านทั้งหมด กดที่นี่
แจ้งเตือน สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว
ประจำเดือนธันวาคม 2552 ฉบับที่ 1
ขณะนี้เพลี้ย กระโดดสีน้ำตาลได้ระบาด ทำความเสียหายให้กับข้าวนาปรัง ของเขตอำเภอศรีเทพ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ จึงได้มีการแจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2552/2553 ได้ มีการดำเนินการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้อย่างถูกวิธี... อ่านทั้งหมด กดที่นี่