::สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ::
ที่ตั้ง สำนักงานการเกษตรศรีเทพ
เลขที่ 5 หมู่ที่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
พิกัด 15°27′12″N 101°4′2″E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5679 9456
หมายเลขโทรสาร 0 5679 9456