::สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ::

นายเอกพล กำมา
เกษตรอำเภอศรีเทพ
ข่าว
ข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ [อ่าน]
ประจำเดือนกันยายน 2553 ฉบับที่ 1
แจ้งเตือน สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง [อ่าน]
ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 ฉบับที่ 1
แจ้งเตือน สถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว [อ่าน]
ประจำเดือนธันวาคม 2552 ฉบับที่ 1
หัวข้อที่น่าสนใจ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

เมืองเก่าศรีเทพ เดิมชื่อ "เมืองอภัยสาลี" ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็น "เมืองศรีเทพ" เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในยุคของขอมเรืองอำนาจ ซึ่งคาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี เมืองศรีเทพเป็นเมืองที่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ มีเนื้อที่ประมาณ 2,889 ไร่ หรือ 4.7 ตารางกิโลเมตร ภายในตัวเมืองศรีเทพแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เมืองส่วนใน มีลักษณะเป็นรูปเกือบกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ...
Link ด่วน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง